Neurologische revalidatie

Het domein van neurologische aandoeningen is breed. Zo kunnen o.a. personen na een CVA (hersenbloeding/herseninfarct), mensen met de ziekte van Parkinson, met Multiple Sclerose, dwarslaesie, ALS, mono- en polyneuropathieën, spierziekten en mensen die neurologisch letsel hebben na een ongeval of ziekte (bv. kanker) bij mij terecht. Ook duizeligheidsaandoeningen vallen onder het domein van de neurologische kinesitherapie.

Omdat elke persoon anders is, manifesteert een ziekte of letsel zich ook bij iedereen enigszins verschillend. Er bestaat dus geen pasklare handleiding voor uw behandeling, elke therapiesessie is maatwerk. Ik hecht daarom veel belang aan een uitgebreid vraaggesprek en een grondig onderzoek zodat u gericht geholpen kan worden. De testen worden op regelmatige basis opnieuw afgenomen zodat alle progressie goed kan worden opgevolgd. Er wordt ook regelmatig overlegd met uw arts(en) en eventuele andere zorgverleners. Wanneer u geconfronteerd wordt met een neurologische aandoening, krijgt u een waslijst van hulpmiddelen, zorgverlening en tegemoetkoming waarop u beroep kan doen. Soms ziet u echter door het bos de bomen niet meer. Ik help u graag op weg met advies en verslagen.