Sherborne

Veronica Sherborne (1922-1990) studeerde kinesitherapie en lichamelijke opvoeding. Eind jaren ’40 leerde ze danschoreograaf Rudolf Laban kennen, een van de grondleggers van de moderne dans. Bij hem ging Sherborne ‘bewegingskwaliteiten’ analyseren. Wanneer ze later met personen met een beperking aan de slag ging evolueerde haar bewegingspedagogiek tot een programma waarin deze bewegingskwaliteiten een belangrijke rol spelen. Binnen de Sherborne is het doel niet zo zeer de beweging maar wel de bewegingservaring. Op die manier willen we naast motorische ontwikkeling ook cognitieve, sociale en affectief-emotionele doelstellingen bereiken. Het gaat dus niet enkel om beter kunnen bewegen: we werken aan zelfcontrole, ontwikkelen een positief zelfwaardegevoel, ontwikkelen de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren…

Doorheen de sessies werken we rond vier kernbegrippen. Binnen deze kernbegrippen worden doelstellingen op maat opgesteld.

  • Lichaam (Wat beweeg ik?)
  • Bewegingskwaliteiten (Hoe beweeg ik?)
  • Ruimte (Waar beweeg ik?)
  • Relatie (Met wie beweeg ik?)

Een sessie Sherborne bewegingspedagogiek gebeurt altijd in groep. Groep is hier echter een rekbaar begrip. Om relaties te kunnen ervaren moet je minstens met twee zijn: een groep is dus minstens patiënt-therapeut, waarbij de therapeut zeer actief deel neemt. Een groep kan echter ook ouder-kind, broers en zussen, partners, een groepje kinderen, een groepje neuropatiënten… zijn. Sowieso is er voor de therapeut steeds een actieve rol weggelegd.

Meer info: https://www.sherborne.be/

Op welke volwassenen richt Sherborne zich?

  • Volwassenen met motorische, verstandelijke, zintuigelijke of meervoudige beperking
  • Volwassenen met cognitieve stoornissen of communicatiemoeilijkheden, bv. ten gevolge van dementie, ziekte van Parkinson…
  • Volwassenen met sociale en emotionele moeilijkheden of psychische moeilijkheden