Afspraken

Een afspraak maken

Er worden enkel behandelingen uitgevoerd na afspraak. Een afspraak maken kan via het online afsprakensysteem op de website of telefonisch op 0477/586806. Heeft u vragen of lukt het niet om online een afspraak te maken? Dan kan u ook contact opnemen via info@kinemonde.be.

Afspraken voor huisbezoeken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden.  

U kan uw afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen tot 24u op voorhand. Nadien kunnen de kosten van de afspraak in rekening worden gebracht.
Bent u ziek of verhinderd door overmacht en dient u toch de dag zelf te annuleren? Gelieve mij dan steeds zo snel mogelijk en ENKEL telefonisch (of via SMS) op de hoogte te brengen. Op die manier is het mogelijk om mensen te contacteren die nog wachten op een afspraak.

Wat brengt u mee?

Administratie

Bij een eerste afspraak brengt u volgende zaken mee:

  • Uw voorschrift
  • Uw identiteitskaart
  • Een klevertje van de mutualiteit
  • Eventuele verslagen en resultaten van onderzoeken
  • Eventuele goedkeuring van de mutualiteit tot E- of F-pathologie (indien deze reeds door een andere therapeut of in een revalidatiecentrum werd aangevraagd). Indien u dit kalenderjaar reeds in behandeling was bij een andere therapeut, gelieve mij dan steeds op de hoogte te brengen over de reden van die behandeling en het aantal beurten.

Ik geloof sterk in een actieve aanpak. Het is daarom aan te raden steeds comfortabele/sportieve kledij en gemakkelijke schoenen aan te trekken. Graag ook een grote handdoek meebrengen.

Wat mag u verwachten?

Een behandeling duurt standaard 30 minuten* en een behandeling gebeurt steeds individueel. Deze behandeltijd omvat zowel hands-on therapieën en oefeningen als administratieve handelingen (evoluties aanvullen in uw dossier, afspraken maken…). Tijdens de eerste sessie maken we rustig de tijd vrij voor een kennismaking, een vraaggesprek en een onderzoek. Dit is belangrijk om uw klacht goed in kaart te kunnen brengen en om een behandeltraject op uw maat te kunnen uitwerken.

Na de intake en het onderzoek kan er overgaan worden naar de behandeling. Weet dat uw behandeling teamwerk is: uw inspraak in de therapie is belangrijk en we werken nauw samen met ouders en mantelzorgers en eventuele andere therapeuten, school, dagopvang…

Ik geloof sterk in een actieve revalidatie. Oefeningen maken dus bijna altijd deel uit van uw therapieplan, en kunnen indien aangewezen aangevuld worden met mobilisaties, massage, stretching, tape… U kan een oefenprogramma meekrijgen naar huis. Hiervoor gebruik ik voornamelijk Physitrack, een applicatie waarin u thuis filmpjes van uw oefenschema kan terugkijken.

Instructievideo PhysiApp

*Kinderen en volwassenen met cerebrale parese en gelijkaardige aandoeningen komen soms in aanmerking voor een behandelduur van 60 minuten. U zal hiervan op de hoogte gebracht worden indien dit voor u van toepassing is.