Schrijfmotoriek

Van voorbereidende schrijfpatronen tot notities maken in de les en boodschappen lijstjes schrijven. Leren schrijven begint al in de kleuterschool en we doen het ons hele leven. Schrijven kost soms te veel inspanning: de vingers verkrampen, de druk is te hoog, het schrijftempo te laag, de letters worden niet vloeiend met elkaar verbonden… Dit kan ook een negatieve invloed hebben op de leesbaarheid van het handschrift. Schrijfmotorische moeilijkheden kunnen voorkomen in het kader van een psychomotorische ontwikkelingsachterstand of samen met fijnmotorische moeilijkheden, maar ze kunnen ook op zichzelf voorkomen.

Tijdens de therapie werken we aan een correcte pengreep, een goede schrijfhouding en vloeiende schrijfbewegingen met een aangepaste druk. Samen testen we verschillende pennen en potloden uit om te testen welk schrijfmateriaal uw kind kan helpen in de weg naar een leesbaar handschrift.

Schrijfmotoriek

Op welke kinderen richt schrijfmotoriek zich?

  • Kinderen met een moeilijk leesbaar handschrift ten gevolge van lettervorming, vloeiendheid, letterovergangen…
  • Kinderen die pijnklachten ondervinden tijdens het schrijven
  • Kinderen met een zeer laag schrijftempo